Gdzie szukać pomocy prawnej ?

Prawo pomocy - pełnomocnik profesjonalny z urzędu / zwolnienie z kosztów postępowania

W ramach prowadzonych postępowań, związanych ze śmiercią osoby bliskiej, tak cywilnych jak i karnych, w sytuacji gdy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika mogłoby narazić na uszczerbek dla utrzymania siebie lub/i rodziny, każdy ma prawo starać się o zwolnienie z kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu, którego honorarium pokryje Skarb Państwa.
Trzeba wskazać, że Ustawodawca uznaje prawo pomocy za ostateczność, a ostateczna decyzja zawsze należy do Sądu, oceniającego sytuację majątkową wnioskodawcy na podstawie przedłożonych dokumentów i wniosku.
Aby wniosek był rozpatrzony, konieczne jest złożenie go wraz z oświadczeniem i załącznikami, poświadczającymi koszty utrzymania, wydatki, stan zdrowia, stan społeczny.
Załącznik: Oświadczenie do wniosku…, dostępny jest tu: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf, lub w każdym Sądzie.

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.