Pierwsze czynności prawne po stracie bliskiego

Pogrzeb i zasiłek pogrzebowy

Formalności związane z pogrzebem i wypłatą zasiłku pogrzebowego zazwyczaj załatwia zazwyczaj zakład pogrzebowy. Oczywiście, nie wyłącz to możliwości samodzielnego działania osób bliskich,
Przy organizacji pogrzebu podpisuje się odpowiednie upoważnienie. Formalności dotyczące pogrzebu to data, miejsce pochówku, szczegóły nabożeństwa żałobnego, wybór trumny.
Od 1 marca 2011 roku - wysokość zasiłku pogrzebowego to stała kwota 4000 PLN, dla ubezpieczonych w ZUS i KRUS.
Wniosek należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia śmierci, po tej dacie następuje przedawnienie roszczeń!
Warto ustalić przy zleceniu wykonywania pochówku koszty wszystkich czynności z firmą pogrzebową!

Co należy zrobić?
Zakład pogrzebowy zwykle wymaga następujących dokumentów:
- karta zgonu
- dowód osobisty osoby zmarłej
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (NIP i PESEL zmarłego jest potrzebny) lub ostatni odcinek renty lub emerytury
Jeśli załatwienie spraw pochówki nie wykonuje firma pogrzebowa – wówczas konieczne jest, by osoba sprawiająca pochówek dostarczyła do zgodnego z meldunkiem osoby zmarłej oddziału ZUS /KRUS następujące dokumenty, by zostały one rozliczone:
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 dostępny na stronie www.zus.pl),
- skrócony odpis aktu zgonu,
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (warto je skserować i zachować kopie)
- dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste)
- zaświadczenie płatnika składek (czyli najczęściej pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci.
Szczegóły:
Zasiłek z ZUS:
http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

Zasiłek z KRUS
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasilek-pogrzebowy/

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.